โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม